KHALIFAH GROUP (KGSJ) is Looking for EKSEKUTIF PEMBANGUNAN PERNIAGAAN Full Time